Godkendelser

Materialeprøvning - Destruktive test

NSK råder over et stort og moderne testlaboratorium med tilhørende veludstyret værksted, hvilket sikrer en hurtig og præcis fremstilling af testemner til laboratoriet.

NSK udfører akkrediteret prøvning såvel som ikke-akkrediteret prøvning, og vi er altid åbne for at implementere nye testmetoder, når behovet opstår.

 

NSK testlaboratorium er per 01.09.2021 akkrediteret i følgende metoder: tryk her

 

Godkendt til NDT - ikke destruktive : tryk her

 

NDT, Part 145, personcertificering, flyinspektion

 • Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til ikke destruktiv prøvning samt destruktiv prøvning under DANAK med reg. nr. 445.
 • Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til personcertificering under DANAK med reg. nr. 3007.
 • Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til inspektion under DANAK med reg. Nr. 9059
 • Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt NOBO til PED påtegning af personcertifikater og
  svejseprocedurer.
 • Nordisk Svejse Kontrol A/S har Part 145 godkendelse til flyinspektion med godkendelse nr. DK.
  145.0081.
 • Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt af DNV med godkendelse nr. AOSSOOOODMO. tykkelsesmåling.
 • Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt af DNV med godkendelse nr. AOSSOOOODM2, inspektion offshore.
 • Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt af ABS med godkendelse nr. 21-4969227-A.
 • Personalet i Nordisk Svejse Kontrol A/S er af Arbejdstilsynet godkendt til omstempling af materialer til fremstilling af trygbærende dele i naturgasanlæg og biogasanlæg.
 • Nordisk Svejse Kontrol A/S er registreret under NORDTEST med NTO no. 207. NORDTEST er en fælles
  skandinavisk organisation for certificering og registrering af NDT Personel samt NDT virksomheder.
  Alle teknikere er certificeret iht. ISO 9712 
 • Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt til at udføre kontrol med følgende prøvningsmetoder:
  Ultralyd, radiografi, magnetprøvning, penetrantprøvning, hvirvelstrømsprøvning og visuel inspektion.
 • Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt af irata International til at udføre Rope Access Membership: 5022/O

Godkendelse: Archilles 

Godkendelse: Danak 0445

Godkendelse: Danak 3007 certification

Godkendelse: Danak 9059 Inspection