NEWS:


NDT uddannelser


Vi kan pt. tilbyde disse uddannelser inkl. certificering.For yderligere kontakt:

Lena Sørensen
Tlf. +45 2297 1111
E-mail lep@nskas.dk

René Normann
E-mail rno@nskas.dk


Landsdækkende specialvirksomhed


Nordisk Svejse Kontrol A/S, i daglig tale NSK, er en landsdækkende virksomhed, der gennem de senere år, har markeret sig som landets førende leverandør af ikke destruktiv prøvning (NDT), Svejseteknisk
arbejde, destruktiv prøvning og tankinspektion. Derudover har vi en samarbejdspartner, så vi kan rådgive samt certificere iht. standarderne EN 1090 og ISO 3834.

Læs hele artiklen


Brug for mange flere svejse-inspektører


- Markedet følger industrien, og når industrien har travlt, så har vi travlt, og det skal ofte gå stærkt. Lige nu har vi virkelig travlt, siger Rene Norman, der slår fast, at inspektionsfirmaerne i Danmark ikke kan finde de manglende medarbejdere hos hinanden.


Phased Array


NSK samarbejder med udstyrsleverandører i branchen og er i færd med at teste og udvikle en Phased array løsning; en avanceret ultralydsmetode, hvor man får en datafil på svejsningens volume.


Phased array


NSK er i færd med at teste og udvikle en Phased array løsning, som vi kan tilbyde vore kunder. NSK udvikler i samarbejde med Olympus et produkt hvor scannings data gemmes på vores server, derfor vil det være muligt at hente scannings data på et senere tidspunkt. Hvis dette skulle blive nødvendigt.

Læs artiklen her
Tryk pĂĄ eftersyn


Nordisk Svejse Kontrol holder kundens udstyr og anlæg "up to date", og senest er trykbærende anlæg føjet til paletten af vores ydelser inden for certificering, vurdering og verificering.

Vi gør processen langt lettere for kunden, fordi vi holder styr på hvornår udstyret skal efterses, informerer kunden om tidspunktet og udfører eftersynet.

Klik venligst Her for at downloade information.


Med venlig hilsen

Nordisk Svejse Kontrol A/S


Bemyndiget organ


NSK er nu officielt blevet et bemyndiget organ (notified body) med nummer 2735. Dette betyder at vi nu også kan tilbyde følgende:

1. omstempling af 3.2 materialer til trykbærende udstyr
2. overenstemmelses vurdere nyt trykbærende udstyr (godkende)
3. overenstemmelses vurdere nyt transportabelt trykbærende udstyr (tankbiler)
4. periodisk inspektion af trykbærende udstyr

Vi kan ligeledes holde et kort PED introduktions kursus for kunder.

Klik her for at downloade produktblad.


Med Venlig Hilsen

Nordisk Svejse Kontrol A/SAutorisation fra søfartsstyrelsen.


Søfartsstyrelsen har pr 2017-02-28 udvidet Nordisk svejse Kontrol A/S autorisation til inspektions aktivitet.

Denne udvidelse betyder at udover den allerede gældende autorisation til at udføre tykkelsesmålinger, må Nordisk Svejse Kontrol A/S nu også udføre følgende:

• Inspektion af Offshore containere
• Trykprøvning af trykbeholdere
• Trykprøvning af tanke på uklassede skibe

Denne autorisation er et supplement til Nordisk Svejse Kontrol A/S ’s DANAK akkreditering inden for samme områder. Det er områder som Nordisk Svejse Kontrol har solid erfaring inden for, hvor det nu er muligt at tilbyde denne service til en række ”nye kunder”.Magasinet Svejsning skriver om NSK


I Magasinet Svejsning April udgivelse, er der en artikel om NSK´s udvidelse i Sverige.

Klik her for at læse hele artiklen.


Kilde: Magasinet Svejsning


Magasinet Offshore skriver om NSK


I Magasinet "Offshore" April udgivelse, er der en længere artikel om NSK´s udvidelse til det svenske markede.

Klik her for at læse hele artiklen.


Kilde: Magasinet Offshore


Nordisk Svejse Kontrol A/S udvider sine aktiviteter til Sverige


Fra og med 5. februar 2016 har Nordisk Svejse Kontrol A/S overtaget aktiemarioteten i den svenske NDT- virksomhed "Safe Control NDT AB".

Safe Control NDT AB er en inspektions- og prøvningsvirksomhed som blev etableret i 1995 og er hjemmehørende i Varberg, Sverige. Safe Control NDT AB har for nuværende 15 højt specialiserede og erfarne inspektører som er særligt aktive i det vest og sydsvenske marked. Kunderne som i dag serviceres af Safe Control NDT AB, spænder over atomkraftværker, raffinaderier, offshore olie og gas, offshore vind, og den generelle svenske fremstillingsindustri, mv.

Investeringen i Safe Control NDT AB skal ses som en naturlig forlængelse af den vækst og udvikling NSK har været igennem de seneste år. Vi ser et stort potentiale i det svenske marked for NDT, og ser at der kan være nogle interessante synergieffekter med vores kontor og nuværende aktiviteter på Sjælland.

Vi glæder os til, at vi nu i endnu større grad kan servicere vores kunder og tilbyde dem den bedste og mest fleksible service i Sverige og Danmark.


Nordisk Svejse Kontrol A/S

Niels Madsen


Kredit Rating

Nordisk Svejse Kontrol A/S er nu igen i 2020 rated med højeste kreditværdighed AAA.

HMS St Georges ror Røntgenfotograferes


Det engelske linjeskib HMS St George, som strandene ved Thorsminde julemorgen 1811, mistede sit ror en måned forinden ved en grundstødning på Rødsand ud for Rødby havn ved Lolland.

I 2003 blev roret taget op af JD Contractor ved Gert Normann Andersen og placeret ved Strandingsmuseet.

Om få måneder skal roret med sine 12 meter og en estimeret vægt på 8 ton rejses og placeres i det nye museumstårn.

Det bliver en stor udfordring alene at sikre, at roret kan bære sin egen vægt. Rorets beskaffenhed skal derfor kortlægges ned til mindste detalje.

Træets bevaringstilstand og metaldele undersøges derfor. Her bliver roret røntgenfotograferet.

Undersøgelsen skal give os et billede af metaldelenes tilstand i roret. Arbejdet udføres her af Henning fra Nordisk Svejsekontrol.